Regler

Allmänt

Krav för deltagande

Läst, förstått och accepterat regelverket och gearkraven. Vid oklarheter, kontakta spelledningen i god tid innan spel.

18 års åldersgräns gäller alla.

Följer arrangörers och överordnade befäls intruktioner- och order.

Skydd

Använda kåpor och tandskydd är rekommenderat, men det är inget jag tvingar er att ha.

Allt spel sker på egen risk.

Skyddglasögon måste användas hela tiden inga, förutom inne i sovtält! Stabs lägret ska dom också bäras i

Det kan uppkomma situationer som inte täcks av regelverket.

Använd sunt förnuft i dessa fall och hör av er till arrangör vid stora oklarheter.

TRUSTEES- OCH REGELBROTT

Trustees är av arrangör utsedda spelare, vars uppgift är att under spelets gång tillse att regler och anvisningar följs.

Trustees har rätt att avbryta pågående spel och ställa frågor- eller uppmana spelare om regler eller regelbrott.

Spelare som bryter mot regelverket på ett sätt som arrangör ser som allvarliga, riskerar- och kan bli avstängd från pågående spel.

SPELOMRÅDE

Spelområdet är markerat på kartor som arrangör informerar om.

Offgame-områden är markerade med rött på kartan.

Allmän väg ska undvikas att strida på i den mån det går, men det är tillåtet.

Strid får inte bedrivas inne på tomtmark eller i den direkta närheten av bostadshus på spelområdet.

MARKÖRER

Träffduk / Dödsduk för att markera att man är träffad används (signalfärgad)

Nattmarkör(rödblinkande lampa) används som markör på natten. När spelaren är off-game bör även signalfärgad duk användas.

Det är varje spelares skyldighet att använda sig av alla markörerna.

TRÄFF

En träff på person eller dennes utrustning räknas som träff.

Vapenträff räknas som träff. Om det finns ett annat vapen att tillgå kan det användas och träffat vapen är åter i bruk 60 min senare. Annars är du träffad som vanligt. Ropa ”vapenträff” vid vapenträff.

Rikoschett räknas inte som träff.

Träffad spelare rollspelar träffen/skadan. Skrik ”argh”, eller liknande för att rollspela skadan.

Stå upp som träffad är otillåtet. Ligg ner.

Träffad spelare får endast ropa ”medic/sjukvårdare” samt rapportera in sin position verbalt genom att ropa eller rapportera in via radio.

Träffad spelare kan förlytta sig själv genom att hasa sig sakta.

Knifekill existerar inte. Bevaka skadad spelare till bleedouten löpt ut, därefter måste spelaren respawna.

MEDIC

1 Medic i varje grupp

1 st bandage ska du ha med dig!

SKADA

Skada 1: Blir du skadad behåller du bandage på tills du kommer in i basen där tar du av den om du inte blir träffad en gång till!

Skada 2: Respawn

BLEEDTIME

Bleedtime börjar räknas direkt efter träff.

Det är varje enskild spelares plikt att ha koll på sin bleedtime. (Rekommenderat att ha en klocka)

BLEEDTIME-TIDER

15 min bleed time, gäller alla skador! (spelar ingen roll om du har hjälm osv)

LÄKNING AV SKADA

Om du t.ex.e blir skjuten i benet så ska det markeras genom att lägga ett vitt bandage om benet.

SJUKTRANSPORT

Finns ej i detta spel

RESPAWN

minst 300 meter från Striden

35 minuter spawntid

UTSKJUTNAS PÅVERKAN PÅ UPPDRAGEN

Uppdragen påverkas inte av en förlorad strid utan kan fortgå efter respawn.

Om man blir skjuten i en strid och striden fortfarande pågår efter spawntiden så kan man återuppta striden igen.

VAPEN- OCH STRID

AUTOMATELD OTILLÅTET FÖR KARBINER- OCH PISTOLER

Det är otillåtet att skjuta automateld med karbiner- och pistoler. singeleld och burst är tillåtet.

Det är tillåtet att skjuta automateld med understödsvapen.

PANGREGEL

Pangregeln gäller inte.

Skjut enstaka skott på oömt ställe istället för att panga.

KONTROLL ÖVER SKOTTLINJEN

Spelaren ska ha kontroll över sin skottlinje och se vad man skjuter på.

STRID I MÖRKER

Trim- och säkerhetsavståndsregel för alla vapen sänks till klass CQB vid mörker

MAGASIN- OCH KULOR

Standardmagasin och midcapmagasin är tillåtna. Hicapmagasin är otillåtna.

Max 100 kulor per magasin.

Max 10 st magasin per spelare.

Max 1000 kulor per spelare laddat, om inget annat meddelas.

Lådmagasin får maximalt innehålla 1000 kulor och enbart användas av understödsvapen.

Sammanlagt ammo för detta spel:

Karbin: 4000

KSP: 5000

PSG: 300

Mer får inte innehas!

OMLADDNING AV MAGASIN

I bas/respawn

Ammolådor ni hittar ute på banan, 1 Ammolåda (liten ammolåda plåt) kan man ladda om i fält!

Man kan bära med sig ammo plåt lådan och där av obegränsad omladdningar, Man kan även stjäla lådan/lådorna från fiende!

Kan också ske vid Ammodepå

FORDON

Ej tillåtet under detta spel

ÖVRIGA VAPEN, GRANATER- OCH MINOR

RAKETGEVÄR

Ej tillåtet under detta spel

GRANATER (SPRÄNG / CHOCK / RÖK)

Granater är godkända för spel:

Airsoftgranater (Gas/CO2)

Enola Gayes granater

TLSFXs granater

Blank Fireing Grenades granater

Alla övriga granater måste godkännas före spel av arrangör.

Användning av otillåtna granater ses som grovt regelbrott.

Handgranater:

”Granat” skall ropas innan granaten lämnar kastande spelares hand.

Spelare inom en radie av tre meter från smällen räknas som träffade (vanlig träff).

Rökgranater:

Får ej kastas inomhus, stängda ytor, eller på torra platser där brandfara råder.

Chockgranater:

Har ingen inverkan på situationen mer än att de kan förvirra.

Kastande spelar måste ha uppsikt över var granaten kommer att landa. Kasta inte granater över väggar eller runt hörn som du inte har kontrollerat innan kastet.

FÖRSVARSMINA- OCH ÖVRIG MINERING

Minorna får lov och bestå av någon smäll och med bb's

Spelare som blir träffad av minor har en radie på 5 meter träffyta

Nyårsraketer och liknande är ej tillåtet

LARMMINOR

Ja godkänt så länge det inte skadar en hörsel eller något annat

ÖVRIGT

NVG/Thermal

Godkänt för båda fraktioner

Ficklampor

Får avändas av båda fraktioner

Laser

Grön laser: ej OK

Röd laser: 1mw OK över ej OK

IR laser: 0.5mw OK över ej OK

Bas

Baserna är ingame

Tälten är offgame, Får ej strida inne ifrån tältet

Skräp

Allt skärp ska med hem, inget lämnas kvar.

RADIO

Radiokanaler/frekvenser tilldelas av arrangör.

Det är endast tillåtet att använda tilldelade kanaler.

Avlyssning av radiotrafik är förbjudet för enskilda spelare. Specialroller som utses av arrangör kan ha möjlighet att lyssna av radiotrafik.

REKVISITA

Rekvisita som hittas på området och som spelare inte vet vad det är eller har order om att söka efter, får inte röras, flyttas eller på annat sätt påverkas.

Om du är osäker på en speciell rekvisita, kontakta arrangör.

SUNT FÖRNUFT

Det kan uppkomma situationer som inte täcks av regelverket. Använd sunt förnuft i dessa fall och hör av er till arrangör vid stora oklarheter.

PS: Vill tacka Airsoft Adventures för man fick ta lite av deras Regler, tusen tack :)