Story

2018 invaderades Sverige av separatistgruppen gerillan som lyckades slå ut stora delar av svenska försvaret,

Gerillan har övertagit stora delar av försvarsmaktens luftvärn, mobförråd och baser.

Svenska regeringen har haft möten i bryssel för att få stöd av NATO, NATO har svarat på svenska regeringens begäran om militär assistans och man har godkänt densamma.

Initialt har man från NATO´s håll valt att sätta in styrkor för riktade insatser mot gerillan. Målsättningen är att försvaga gerillans ställningar och återta kontrollen över de försvarsinstalationer som anses viktigast. Detta för att hjälpa de svenska konventionella styrkorna att driva ut den inkräktande gerillan.